בחרת נכון!
אתגר 40 הימים
*המחיר כולל אפשרות להשתתף במפגשים בהרצליה וגם מפגשים דיגיטליים
*ניתן לחלק לתשלומים
*המחיר כולל הכל!

לפרטים נוספים והרשמה:
  09-8858565 
Facebook
Twitter
YouTube
Linkedin
Website